07 Ion 2015

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth ynghylch lleoliad Chelsea BURGESS, 16 oed, o ardal Aberdaugleddau. Adroddwyd ei bod ar goll brynhawn ddoe. Fe’i disgrifir fel merch 5’1” o ran taldra, o gorffolaeth fain, â gwallt melyn hyd at ei hysgwyddau. Roedd hi’n gwisgo hwdi du, fest du, jîns lliw golau a bŵts lliw melynddu o wneuthuriad Ugg. Mae’r heddlu’n poeni am ei lles ac yn apelio ar i unrhyw un sydd wedi gweld Chelsea, neu sy’n gwybod ble mae hi, i gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys drwy alw 101.