13 Ebr 2015

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn poeni am les dyn coll 64 oed, sef Glyndwr Huw Lewis. Fe’i gwelwyd diwethaf am oddeutu 6.30 o’r gloch neithiwr yn ardal y Bocs yn Llanelli.

Fe’i disgrifir fel dyn 5’4” o ran taldra gyda gwallt llwyd cwta. Roedd e’n gwisgo crys T du, cardigan lwydfelen a throwsus tracwisg tywyll pan gafodd ei weld diwethaf. Hefyd, roedd e’n gwisgo cap pêl fas clwb pêl droed Dinas Abertawe, ac roedd heb eillio.

Mae angen meddyginiaeth ar Mr Lewis yn rheolaidd, ond nid yw wedi cael ei feddyginiaeth ers neithiwr, felly os oes unrhyw un yn ei weld, neu os oes gan unrhyw un wybodaeth am ei leoliad, cysylltwch â’r heddlu ar frys trwy alw 101.

Ar hyn o bryd, mae swyddogion yn chwilio amdano yn Llanelli a Chaerfyrddin.