06 Ebr 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dal i fod mewn lleoliad damwain ffordd ddifrifol rhwng lori ail-gylchu a Ford Fiesta llwyd, ar yr A40 rhwng Manordeilo a Llandeilo, a ddigwyddodd tua 10:30yb y bore yma. [Dydd Iau, Ebrill 6, 2017].

 

“Aeth Ambiwlans i’r lleoliad, ond yn drist iawn bu farw’r ddynes oedd yn gyrru’r car. Mae’r teulu agosaf a Chrwner ei Mawrhydi wedi cael gwybod.

 

"O ganlyniad i’r gwrthdrawiad hwn, arestiwyd dyn 28 oed.

 

“Mae’r ffordd ar gau ar hyn o bryd, ac yn debygol o fod ar gau am gryn amser, tra bydd swyddogion yn parhau gyda’u hymholiadau.

 

"Mae’r Heddlu yn annog unrhywun a welodd y gwrthdrawiad, neu oedd yn gyrru ar hyd y rhan yna o’r ffordd tuag amser y digwyddiad, i’w ffonio ar 101."