26 Awst 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn galw ar i unrhyw un a oedd ar Heol y Prior, Caerfyrddin, rhwng 8.45 a 9.30 o’r gloch nos Lun 22 Awst i gysylltu â CID Caerfyrddin.

Daw’r alwad fel rhan o ymchwiliad i ymosodiad a ddigwyddodd tua’r amser hwnnw ar lôn ar Heol y prior.

Dywedodd DC Siân Davies: “Does dim gwahaniaeth pa un ai a ydynt yn credu nad yw’r wybodaeth o fudd i’r ymchwiliad ai peidio - rydyn ni’n awyddus iawn i siarad ag unrhyw un a oedd yn yr ardal ar y pryd. Gallai eu mewnbwn fod o gymorth mawr i’n hymchwiliad ac atal y math hwn o drosedd rhag digwydd eto. Rydyn ni wedi cyhuddo dyn â’r digwyddiad hwn, ond nid yw hynny’n golygu bod yr ymchwiliad ar ben. Mae dal angen gwybodaeth bellach arnom er mwyn creu darlun cyflawn o’r hyn ddigwyddodd y noson honno.”

Mae dyn 55 oed wedi’i gyhuddo o geisio ymosod ar ddynes yn rhywiol, ac mae e ar remand tan 23 Medi. 

Gofynnir i unrhyw un a oedd yn yr ardal yn ystod yr amser dan sylw i alw CID Caerfyrddin yn syth ar 101.