24 Medi 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i fyrgleriaeth a ddigwyddodd rhywbryd rhwng 9.30 a 11.15 o’r gloch fore heddiw, mewn eiddo yn Llanymynech.  Mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw un a welodd unrhyw beth amheus yn yr ardal, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai fod o gymorth, i gysylltu â nhw. Rydym hefyd yn awyddus i glywed wrth unrhyw un a allai fod wedi cael cynnig prynu gemwaith neu sofrenni aur. Cysylltwch â’r adran CID yn y Drenewydd neu’r Trallwng drwy alw 101, neu galwch Taclo’r Tacle’n ddienw ar 0800 555111.