01 Hyd 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i adroddiad am ymosodiad rhywiol ar ddynes a ddigwyddodd y tu allan i dafarn y Twisted Shamrock, Dinbych-y-pysgod, am oddeutu 9.30 o’r gloch nos Sadwrn 30 Medi 2017. Mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw un a oedd yn y dafarn neithiwr a ymwelodd â thoiledau’r safle rhwng 9.30 a 9.45 o’r gloch i ddod ymlaen, mewn ymdrech i adnabod tystion posibl. Yn yr un modd, gofynnir i unrhyw un a welodd unrhyw beth, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth, i gysylltu â’r heddlu ar 101. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311908.