29 Ion 2020

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn dau ymosodiad a ddigwyddodd ar y brif stryd ym Mhenfro rhwng 2 a 3 o’r gloch fore ddydd Sadwrn 25 Ionawr 2020.

Aed ag un dyn i’r ysbyty ar gyfer triniaeth. Derbyniodd un dyn friwiau a chleisiau, ond nid oedd angen triniaeth arno mewn ysbyty.

Mae dyn 31 oed wedi’i arestio a’i gyhuddo mewn cysylltiad â’r digwyddiadau. Ymddangosodd yn Llys Ynadon Hwlffordd fore heddiw, a chafodd ei gadw ar remand yn y ddalfa hyd nes y bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Abertawe ar 28 Chwefror.

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Jamie Hughes,

“Byddwn yn apelio ar i unrhyw un a oedd yn yr ardal ar yr amser dan sylw ac a allai fod wedi gweld y digwyddiadau hyn i ddod ymlaen. Er ein bod ni wedi arestio rhywun, mae’n bwysig ein bod ni’n casglu cymaint o wybodaeth â phosibl.”

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai helpu swyddogion â’u hymchwiliad i roi gwybod i heddlu Dyfed-Powys drwy alw 101, galw heibio i http://bit.ly/DPPReportOnline ar-lein, neu drwy anfon e-bost at contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908. Dyfynnwch gyfeirnod DPP/1486/25/01/2020/02/C.
DIWEDD