18 Tach 2013

Mae swyddogion yn Rhydaman wedi arestio dyn lleol 26 oed ar amheuaeth o feddu ar ganabis gyda’r bwriad o werthu.
Digwyddodd yr arést am 4.30 o’r gloch brynhawn ddydd Sadwrn 16 Tachwedd yn dilyn gweithdrefn stopio a gwirio ar Lôn Tirydail.
Mae’r dyn yn parhau ar fechnïaeth tan y flwyddyn newydd tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal.