26 Rhag 2013

Ar ôl i anrhegion Siôn Corn gael eu hagor, peidiwch â meddwl ei bod hi’n amser i anghofio am edrych ar ôl eich eiddo.

Gall bocsys gwag y tu allan i gartrefi ddangos i ladron posibl pa eitemau sydd ar gael y tu mewn.

Felly, cynghorir perchnogion cartrefi i fod yn ofalus â’u sbwriel yn dilyn y Nadolig.

“Ar ôl y Nadolig, peidiwch â phentyrru bocsys gwag y tu allan i’ch cartref,” meddai PC Rob Chapman o’r adran diogelwch cymunedol. “Peidiwch â gadael pecynnau eitemau gwerthfawr mewn golwg er mwyn i bawb weld beth sydd yn eich cartref.

“Cadwch nhw yn eich cartref tan fore’ch casgliad sbwriel ac ailgylchu.

“Yn ogystal, mae’n bwysig cofrestru’ch eitemau gwerthfawr. Ychydig flynyddoedd yn ôl, roeddem yn annog pobl i farcio eu heiddo â’u cod post. Dyma ddull yr unfed ganrif ar hugain. Medrwch fynd ar-lein i’r wefan www.immobilise.com a chofrestru’ch eitemau gwerthfawr.”

Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd y Nadolig hwn, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.pnn.police.uk neu dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys