18 Tach 2013

Ar ddydd Sadwrn 16 Tachwedd 2013, roedd gan swyddogion a oedd ar batrôl symudol yn Llanelli achos i stopio cerbyd ar Marsh Street.
Arestiwyd y gyrrwr, sef dyn lleol 22 oed, a dynes leol 18 oed a oedd yn teithio yn y cerbyd, ar amheuaeth o feddu ar ganabis gyda’r bwriad o werthu.
Maent wedi’u mechnïo  tan y flwyddyn newydd tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal.