22 Maw 2016

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ddau honiad o ymosod a throsedd trefn gyhoeddus yn Aberystwyth rhwng hanner nos a 2 o’r gloch y bore ar 16 Mawrth 2016.

Ymosodwyd ar ddyn 20 oed gan ddau ddyn ym Morfa Mawr am oddeutu hanner nos. Mae’r dyn hwn dal yn yr ysbyty’n derbyn triniaeth.

Rhywbryd rhwng 1.30 a 1.45 o’r gloch y bore, cafodd aelod o staff yn Nhafarn yr Angel, Y Stryd Fawr Uchaf, ei fygwth gan ddau ddyn. Yn ystod yr amser hwn, ymosodwyd ar ddyn 20 oed y tu allan i’r eiddo a chafodd ei drin wrth y lleoliad.

Yn dilyn nifer o ymholiadau, arestiwyd dau ddyn ar amheuaeth o ymosod a threfn gyhoeddus. Maent wedi’u rhyddhau ar fechnïaeth tra bod yr heddlu’n cynnal ymholiadau pellach.

Gofynnir i unrhyw un a oedd yn yr ardaloedd hyn ar yr amserau a nodwyd i gysylltu â PC 124 Watkins yn CID, Aberystwyth Police ar 101 neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 08000 555 111.

.