01 Ebr 2014

Dymuna Heddlu Dyfed-Powys ddiolch i’r cyhoedd am eu dealltwriaeth a’u cydweithrediad yn ystod ymgyrch ar raddfa fawr a gynhaliwyd yn Aberteifi ddoe a heddiw.

Roedd yr heddlu’n ymchwilio i adroddiad am gweryl y tu allan i Ysgol Uwchradd Aberteifi, lle yr adroddwyd fod plentyn yn sgrechian yng nghefn car.

Medrwn gadarnhau yn awr ein bod ni wedi arestio dyn lleol mewn cysylltiad â throsedd o ymosod, ac nid ydym yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â’r mater hwn bellach.

Rydym yn ddiolchgar am gydweithrediad y bobl sy’n byw yn Aberteifi a’r cyffiniau â’n cynorthwyodd â’n hymholiadau. Rydym yn deall yr effaith a gafodd dylifiad y swyddogion i mewn i’r dref ar y gymuned, ond roedd hynny’n angenrheidiol er mwyn ymchwilio i’r mater yn llawn.