19 Medi 2014

Mae swyddogion heddlu yn Llandrindod dal yn ymchwilio i ladrad a ddigwyddodd am oddeutu 9 o’r gloch nos Fawrth 16 Medi yn South Crescent, Llandrindod. Roedd y dioddefydd, sef dyn 77 oed, yn croesi’r stryd ger bar coffi Dickens, pan ddaeth rhywun ato o’r tu ôl a’i wthio. Syrthiodd y dyn i’r llawr. Bu ffrwgwd, a dygwyd waled y dioddefydd. Dywedodd y Ditectif Arolygydd Iwan Jones: “Derbyniodd y dioddefydd oedrannus wiriad meddygol, ac ni chafodd ei anafu, ond yn naturiol, mae wedi’i ysgwyd gan y digwyddiad hwn. Mae dyn 30 oed wedi’i arestio ar amheuaeth o ladrad, ac mae ef dal yn y ddalfa ar hyn o bryd.”