28 Chw 2014

Mae swyddogion yn y Trallwng wedi arestio dyn 26 oed o’r Drenewydd yn dilyn digwyddiad yn y Trallwng ddydd Sul 23 Chwefror . 
Cawsant eu galw i ddigwyddiad ger clwb nos Molto ar Stryd Aberriw a oedd yn cynnwys difrod troseddol yn cael ei achosi i ffenestr siop, drws a char.  
Arestiwyd y troseddwr ar gyfer yr honiadau hyn, ac ar gyfer honiad o ymosod. 
Mae’r dyn hwn wedi’i ryddhau ar fechnïaeth ac mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad hwn i ddod ymlaen a rhannu unrhyw wybodaeth a allai eu helpu â’u hymholiadau.
Gellir cysylltu â swyddogion ar 101 yn Adran CID y Trallwng.