28 Ebr 2014

O ganlyniad i gudd-wybodaeth a dderbyniwyd gan y gymuned dros y misoedd diwethaf, gweithredwyd gwarant Deddf Camddefnyddio Cyffuriau yn y Cambrian Vaults yn y Drenewydd ar nos Sadwrn 26 Ebrill  2014. Roedd yr ymgyrch yn cynnwys nifer o swyddogion, gan gynnwys yr adran gŵn, a gweithredwyd y warant heb anhrefn. Arestiwyd dynes 30 oed ar amheuaeth o feddu ar gyffur rheoledig dosbarth A, a chafodd ei rhybuddio am feddu ar gyffur rheoledig dosbarth B. Mae ymholiadau’n parhau mewn perthynas â sylweddau eraill y daethpwyd o hyd iddynt ar y safle. Rydym yn diolch i’r trigolion lleol am eu cefnogaeth yn ystod y cam gweithredu hwn. Anogwn unrhyw un sydd â gwybodaeth neu bryderon mewn perthynas â chamddefnyddio cyffuriau i gysylltu â ni, ac rydym yn sicrhau pawb y byddwn ni’n gweithredu ar unrhyw wybodaeth o’r fath. Mae mynd i’r afael â chyffuriau’n flaenoriaeth, ac ni ddioddefir camddefnyddio cyffuriau. Rydym yn gweithredu’n gadarnhaol ar gyfer aflonyddu ar werthu a defnyddio sylweddau o’r fath. Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â’r heddlu ar 101, neu’r elusen annibynnol Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555111.