19 Ion 2018

Mae pumed dyn wedi’i arestio mewn cysylltiad â’r ymchwiliad i achos o niwed corfforol difrifol yn erbyn dyn yn Aberystwyth yn gynnar fore Sul 14 Ionawr.

Mae’r dyn 24 oed, sydd wedi’i arestio ar amheuaeth o ymosod, dal yn nalfa’r heddlu ar hyn o bryd.

Mae dyn 19 oed wedi’i ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

Mae tri dyn, 20, 23 a 25 oed wedi’u rhyddhau o dan ymchwiliad.

Mae’r dioddefydd 19 oed dal mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty.

Mae ymholiadau’n parhau, ac mae ystafell ymchwiliad wedi’i sefydlu yng Ngorsaf Heddlu Aberystwyth.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Anthony Evans:

“Rydyn ni dal yn ceisio dod o hyd i’r dyn a roddodd cymorth cyntaf i Ifan cyn i’r gwasanaethau brys gyrraedd. Hoffem siarad ag ef i weld pa un ai a yw’n medru helpu â’n hymchwiliad mewn unrhyw ffordd.

“Gofynnir i unrhyw un arall a oedd yn ardal Y Stryd Uchel rhwng 12.45y.b. a 2.30y.b. sydd â gwybodaeth neu ddarn ffilm o’r digwyddiad, ac sydd heb ddod ymlaen eto, i gysylltu â’r heddlu. Gall rhywbeth sy’n ymddangos yn ddibwys i chi fod yn ddarn hanfodol o’r jig-so yn yr ymchwiliad hwn. Galwch yr ystafell ymchwiliad yn Aberystwyth ar 101 gan ddyfynnu digwyddiad 402 14 Ionawr.”

DIWEDD

19.01.18