18 Rhag 2015

Yn y DU, mae’r gwasanaeth heddlu a’i bartneriaid yn gweithio’n galed iawn i’n cadw’n ddiogel rhag bygythiad troseddau gynnau.

Yn ffodus, mae ymosodiadau arfau ac arfau saethu’n brin iawn, ond rhaid inni wybod beth sydd angen gwneud i aros yn ddiogel.

Beth fyddech chi’n gwneud pe baech chi’n wynebu ymosodiad o’r fath neu’n clywed sŵn gwn yn y gweithle neu’n gyhoeddus? A ddylech chi aros a chuddio, neu redeg i’r allanfa agosaf? A fyddech chi’n gwybod beth i’w wneud er mwyn aros yn ddiogel? Rhedeg, Cuddio, Dweud...

https://youtu.be/4jxOXbpTmnk