18 Gor 2014

Fel rhan o’n hymrwymiad tuag at blismona gwledig a’n ffocws arno, mae Heddlu Dyfed-Powys yn edrych ymlaen at ddatgelu offer newydd a fydd, gobeithio, yn taro tant â’n cymunedau gwledig yn y Sioe Frenhinol wythnos nesaf - tractor â marciau’r heddlu a golau glas! Meddyliodd PC Nigel Lewis o dîm plismona bro Hwlffordd am y syniad er mwyn annog ymgysylltu cyhoeddus mewn digwyddiadau amaethyddol dros fisoedd yr haf. Yn garedig iawn, mae J E Lawrence yn Sir Benfro wedi benthyg y tractor i ni.
Dywedodd yr Arolygydd Tim Davies o adran Sir Benfro, "Mae’r offer hwn wedi creu cryn argraff arnom - ac rydyn ni’n gobeithio y bydd yn annog pobl i ddod draw i gael golwg arno ac yna siarad â ni mewn digwyddiadau dros yr haf. Mae ymgysylltu â’n cymunedau gwledig yn bwysig i ni, ac rydym eisiau annog pobl i ddod i drafod unrhyw bryderon sydd ganddynt ynghylch troseddau gwledig ag ati. Rydyn ni’n siŵr y bydd yn apelio i blant ac oedolion fel ei gilydd, ac fel rhan o’r hwyl, beth am gael eich llun wedi’i dynnu â’r tractor heddlu?” 
Bydd y tractor wrth stondin Heddlu Dyfed-Powys yn y Sioe Frenhinol wythnos nesaf – galwch heibio i ddweud helo! Hefyd, bydd i’w weld yn Sioe Sir Benfro ar 19, 20 a 21 Awst 2014, yn ogystal â sioeau llai yn Sir Benfro dros y ddeufis nesaf.