04 Chw 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad beic cwad o gae yng Nghiliau Aeron, Aberaeron.
Dygwyd yr Honda TRX350 FE6 am oddeutu 6 o’r gloch nos Wener 23 Ionawr 2014. 
Nid yw’n gyfreithlon i’r beic cwad fod ar yr heol. Nid oedd trelar yn sownd wrtho, ac roedd yr allwedd yn y system danio.
Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â PC Nick Rice yng ngorsaf heddlu Llanbedr Pont Steffan ar 101.