05 Chw 2014

Mae’r heddlu’n ceisio dod o hyd i feic mynydd a ddygwyd o ardal Llanfair-ym-Muallt rhywbryd rhwng diwedd Tachwedd a dechrau Rhagfyr 2013.
Er i’r drosedd ddigwydd peth amser yn ôl, mae hi newydd gael ei riportio i’r heddlu.
Dygwyd y beic, sef beic mynydd Giant Revel lliw du ac arian, o’r ffatri byrgyrs yn Llanfair-ym-Muallt.
Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth, neu os ydynt wedi casglu’r beic, gofynnir iddynt gysylltu â PC Vicky Lloyd yng Ngorsaf Heddlu Llanfair-ym-Muallt ar 101.