12 Chw 2014

Rhywbryd rhwng 6 o’r gloch nos Sadwrn 8 a 9 o’r gloch fore ddydd Sul 9 Chwefror, dygwyd beic plyg ar gyfer menywod o ardd ffrynt annedd yn ardal Garthowen yn y Drenewydd.
Mae gan y beic nodedig olwynion â rhimynnau gwyn.
Gofynnir yn garedig i unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â PC Steve Greenwood yng Ngorsaf Heddlu’r Drenewydd ar 101.