24 Chw 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad beic ‘DMR’ lliw leim ar gyfer bechgyn a ddygwyd rhywbryd yn ystod penwythnos dydd Sadwrn 15 a dydd Sul 16 Chwefror..
Roedd y beic wedi’i adael heb ei ddiogelu yn yr ardd gefn.
Mae swyddogion yn apelio ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw yng ngorsaf heddlu’r Drenewydd ar 101.
Yn y cyfamser, mae swyddogion yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu heiddo bob tro er mwyn eu hatal dioddef lladrad.