24 Ion 2014

Rhywbryd rhwng 10 o’r’ gloch fore ddydd Llun 13 a 12 o’r gloch brynhawn ddydd Llun 20 Ionawr, digwyddodd byrgleriaeth mewn eiddo ar Heol Llaindelyn.
Mae rhywun wedi mynd i mewn i garej datgysylltiedig heb ei gloi ar ochr yr eiddo, ac wedi dwyn tri beic mynydd oedolyn o wneuthuriad Giant. Gyda’i gilydd, maent werth £3200.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ynglŷn â’r drosedd hon, neu a allai fod wedi cael cynnig prynu beiciau o’r fath, i gysylltu â’r heddlu ar 101.