28 Mai 2015

Beiciwr modur wedi’i ladd mewn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd ar yr A4139 ym Mhenalun, Sir Benfro.

 

Galwyd y gwasanaethau brys am 1 o’r gloch fore heddiw, sef dydd Iau 28 Mai 2015, ar ôl i feic modur y dyn adael y ffordd. Cyhoeddwyd bod y dyn yn farw yn y lleoliad.

 

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed-Powys: "Mae’r heddlu’n ymchwilio i wrthdrawiad traffig y ffyrdd cerbyd unigol. Mae’r ffordd dal ar gau tra bod swyddogion yn ymdrin â’r digwyddiad. Mae ein meddyliau a’n cydymdeimladau gyda’i deulu a’i ffrindiau yn ystod y cyfnod trist hwn.”

 

Mae perthynas agosaf y dyn wedi’i hysbysu.

 

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio ar i unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad, neu wedi gweld beiciwr modur yn teithio tua’r dwyrain ar yr A4139 tuag at Benalun ychydig cyn 1 o’r gloch fore heddiw i gysylltu â nhw drwy alw 101.