14 Mai 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn lansio arolwg ar-lein ynglŷn â’r defnydd o dechnoleg ANPR ar draws y rhanbarth.

Bydd yr arolwg ar gael tan ddydd Sul Mehefin 9 2019, ac mae’n anelu i roi cyfle i gymunedau lleol, yn ogystal â’r rhai sy’n teithio drwy’r rhanbarth, fynegi eu barn a’u dealltwriaeth am y ffordd y defnyddir ANPR i fynd i’r afael â throseddu.

Defnyddir y dechnoleg i helpu i ddatrys ac atal troseddolrwydd ac aflonyddu arno ar lefel leol, lefel heddlu, lefel ranbarthol a lefel genedlaethol, gan gynnwys mynd i’r afael â throseddwyr teithiol, grwpiau troseddu trefnedig a therfysgwyr.

Mae technoleg ANPR yn cynnig llinellau ymholi a thystiolaeth wrth ymchwilio i droseddau, ac fe’i defnyddir gan heddluoedd ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Nod yr arolwg yw datblygu golwg ehangach ar ddealltwriaeth a chanfyddiadau’r cyhoedd o ddefnydd yr heddlu o ANPR, a fydd yn ein galluogi i hysbysu’n cymunedau ac ymgysylltu â nhw ynglŷn â’r defnydd ohoni yn y dyfodol.

Er mwyn cymryd rhan yn yr arolwg, cliciwch yma