09 Rhag 2013

Cynhelir cynlluniau Bihafio neu Cewch Eich Banio mewn trefi a phentrefi ledled yr ardal Heddlu’r Nadolig hwn, a dangosir y drws yn gynnar i unrhyw un sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol neu’n droseddol.

Bydd gwestai, barrau a chlybiau’n gweithio gyda swyddogion er mwyn sicrhau fod economi’r nos ar draws yr ardal heddlu’n rhedeg yn esmwyth a diogel.

“Yn anffodus, mae yna nifer bychan o bobl sy’n ei ddifetha i’r mwyafrif,” meddai’r Arolygydd Alun Samuel. “Mae’r cynllun BOBB yn anelu i unioni hyn drwy wahardd y troseddwyr yn syth.

“Ac unwaith fyddwch wedi’ch gwahardd o un lle, gallwch ddisgwyl cael eich gwahardd o bob man sy’n rhan o’r cynllun.

“Bydd swyddogion yn ymgysylltu â thrwyddedigion ar y nosweithiau allweddol yn ystod cyfnod y Nadolig er mwyn sicrhau fod pob dim yn rhedeg yn esmwyth, gan ymdrin yn gyflym â’r rhai sy’n achosi niwsans.

“Mae ein neges yn glir – mwynhewch eich hunain dros y Nadolig, ond gwnewch hynny mewn modd synhwyrol a diogel, gan feddwl am eraill.”

Am ragor o gyngor ynghylch atal trosedd y Nadolig hwn, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.pnn.police.uk neu dilynwch ni ar twitter @DyfedPowys