17 Ion 2014

Mae busnes lleol wedi camu ymlaen i helpu swyddogion yn y Trallwng drwy roi beic iddynt i’w helpu i deithio o gwmpas yr ardal.

Bydd dau swyddog yn rhannu’r beic, sydd o wneuthuriad Giant, wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau.

“Mae’r rhodd hwn yn un hynod hael, ac rydym yn ddiolchgar iawn i siop Brooks Cycles,” meddai’r Arolygydd Jon Tatton. “Bydd y beic yn arf allweddol o ran sicrhau fod yr heddlu’n hygyrch ac yn weladwy i’r cyhoedd. Mae’r Trallwng yn ardal boblog iawn, a bydd defnyddio beic yn ein helpu i gyrraedd pawb, ac yn ein cynorthwyo i leihau’n allyriadau, a’r effaith ar yr amgylchedd.

“Rwy’n diolch i gwmni Brooks Cycles am ein helpu ni i ddarparu gwell gwasanaeth i gymuned y Trallwng.” 

Mae’r staff yn siop Brooks Cycles yn dweud eu bod yn falch o helpu.

“Yn siop Brooks Cycles, rydym yn falch ein bod ni’n medru cefnogi’r heddlu drwy ddarparu beic (Giant),” meddai llefarydd. “Bydd hyn yn galluogi’n swyddogion i ymateb yn gynt pan fod angen, yn ogystal â helpu i leihau allyriadau carbon pan fyddai cerbyd patrôl wedi’i ddefnyddio ar gyfer galwadau lleol yn y gorffennol.”