10 Chw 2014

Mae’r heddlu’n apelio am dystion ar ôl i fwi achub gael ei ddwyn o lannau’r afon Tywi fis diwethaf.
Digwyddodd y lladrad rhywbryd rhwng 13 a 20 Ionawr ger Pont Lesneven. Bwi achub plastig siâp cylch oedd yr eitem a ddygwyd. Defnyddir y bwi ar gyfer achub mewn argyfwng.
“Yn ogystal â lladrad, gallai’r digwyddiad hwn achosi risg i fywyd dynol pe bai argyfwng yn digwydd ac nid yw’r eitemau ar gael,” meddai’r Rhingyll Jolene Mann. “Gofynnaf i bobl sy’n cerdded ar hyd glannau’r Tywi i fod yn wyliadwrus a riportio unrhyw beth amheus.”