26 Chw 2014

Cynhelir y cymorthfeydd bob mis mewn 6 lleoliad gwahanol a bydd y Tîm Plismona Bro yn bresennol ym mhob lleoliad am hanner awr. Gweler isod am y lleoliadau a’r dyddiadau: -

Lleoliad Dyddiad/Amser Amlder
Clwb pêl droed, Castellnewydd Emlyn 7 Mawrth am 10:00 awr. Dydd Gwener cyntaf pob mis
Sgwâr Capel Iwan 13 Mawrth am 11:00 awr. Ail ddydd Iau pob mis
Neuadd y Ddraig Goch, Drefach 19 Mawrth am 1400 awr. Trydydd dydd Mercher pob mis
Discount Stores, Pentrecwrt 13 Mawrth am 1230 awr. Ail ddydd Iau pob mis
Yr hen swyddfa bost, Saron 6 Mawrth am 1400 awr. Dydd Iau cyntaf pob mis
Capel Cenarth 21 Mawrth am 1100 awr Trydydd dydd Gwener pob mis

Dywedodd PC Ian Ayers

"Mae’r cymorthfeydd yn gyfle i’r cyhoedd fynychu a siarad â’r Tîm Plismona Bro am unrhyw broblemau yn yr ardal, neu alw heibio i gwrdd â’r tîm fel ein bod ni’n medru dweud wrthynt am unrhyw broblemau rydym ni’n credu y dylent fod yn ymwybodol ohonynt."