21 Hyd 2015

Mae’r gwasanaethau brys yn annog pobl i fod yn fwystfilod da drwy ddosbarthu posteri i’w harddangos mewn ffenestri i ddangos bod croeso i blant sy’n chwarae ‘cast ynteu ceiniog?’

Mae’r posteri ar gael gan eich Tîm Plismona Bro lleol, neu gellir eu lawrlwytho o’r adran ymgyrch BANG ar www.dyfed-powys.police.uk.

Mae posteri tebyg hefyd wedi’u cynhyrchu ar gyfer siopau, gan adael i bobl wybod am y cyfyngiadau ar werthu wyau a blawd yn ystod y dathliadau.

Mae’r fenter yn ffurfio rhan o’r ymgyrch Cymru gyfan, Bihafiwch Adeg Nos Galan Gaeaf (BANG).

Mae Heddlu Dyfed-Powys, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol yn cydweithio i annog pobl i fod yn ddiogel wrth gael hwyl ar Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Dywedodd yr Arolygydd Ian Richards:

“Mae Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt yn adeg arbennig o’r flwyddyn i bawb fwynhau a dathlu, ond rhaid inni ystyried y rhai sydd ddim eisiau cymryd rhan.

“Mae’r perygl o rai sefyllfaoedd yn gwaethygu ac ymddygiad yn mynd yn rhemp yn gysylltiedig â dathlu.

“Rwy’n annog perchnogion tai i ddefnyddio’r posteri ar gyfer unrhyw un sy’n chwarae ‘cast ynteu ceiniog?’ a sicrhau bod bwystfilod da ond yn ymweld â chartrefi lle mae posteri’n cael eu harddangos ac maen nhw’n gwybod bod croeso iddynt.”

Dywedodd PC Lynne Melly: 

“Mae gan blant ac oedolion rôl i’w chwarae o ran sicrhau bod Nos Galan Gaeaf yn ddiogel a hwyliog. Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol effeithio’n negyddol iawn ar gymunedau Dyfed-Powys a’r bobl sy’n cael eu heffeithio.

“Rydyn ni’n gweithio gyda chymunedau i addysgu ac atal ymddygiad gwrthgymdeithasol cyn iddo ddigwydd, ond rwyf hefyd yn annog pobl i ystyried sut y gall eu hymddygiad wneud i eraill deimlo, a chofio nad oes pawb eisiau cael braw ar Nos Galan Gaeaf.”

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn gweithredu yn erbyn unrhyw un sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol. Cofiwch, os ydych chi’n profi ymddygiad gwrthgymdeithasol, gallwch alw 101.

 

Cyngor ar gyfer chwarae ‘cast ynteu ceiniog?’:

  • Galwch heibio i dai pobl yr ydych chi’n eu hadnabod yn unig

  • Ymwelwch â chartrefi sy’n croesawu pobl sy’n chwarae ‘cast ynteu ceiniog?’ yn unig – cadwch lygad allan am bosteri Bihafiwch Adeg Nos Galan Gaeaf yn ffenestri pobl

  • Ewch gydag oedolyn rydych chi’n ymddiried ynddynt

  • Peidiwch byth â siarad â phobl ddieithr

  • Peidiwch â mynd mewn i’r tŷ - arhoswch ar garreg y drws

Am ragor o wybodaeth ynghylch Ymgyrch BANG, galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk, www.mawwfire.gov.uk neu defnyddiwch #YmgyrchBANG a #SpookSafe i ymuno â’r sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol.