29 Tach 2013

Yn ddiweddar, cafodd swyddogion o Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Benfro offer monitro sŵn a fydd yn galluogi’r swyddogion i gofnodi lefelau sŵn cerbydau er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â safonau amgylcheddol.

Mae sawl cymuned wedi sôn am bryderon mewn perthynas â ‘rebels rasio’ sy’n ymgasglu ac yn gyrru mewn modd gwrthgymdeithasol, gan effeithio ar ansawdd bywydau trigolion lleol.

Dywedodd y Rhingyll Gary Jones ei fod yn arferiad gan bobl ifainc i addasu eu systemau gwacáu, gan wneud iddynt swnio’n uwch o lawer na’r system wacáu safonol. Mae gweithredoedd o’r fath yn cynyddu canfyddiad pobl o gyflymder, ac yn wrthgymdeithasol oherwydd y cynnydd mewn lefelau sŵn.    

Ychwanegodd y Rhingyll Jones, “Hoffwn roi’r cyfle i’r gyrwyr ifainc newid eu systemau gwacáu cyn i’r Heddlu weithredu camau gorfodi yn eu herbyn. O 1 Ionawr 2014, bydd Swyddogion Plismona’r Ffyrdd yn gwirio’r cerbydau hynny sydd â systemau gwacáu wedi’u haddasu fel mater o drefn, a chyhoeddir dirwyon o £50 i yrwyr sy’n troseddu yn y fan a’r lle.