09 Meh 2014

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth a ddigwyddodd rhywbryd rhwng 7 o’r gloch ar nos Iau 5 Mehefin a 9 o’r gloch fore ddydd Gwener 6 Mehefin mewn eiddo yn Fredrick Street, Neyland.

Dygwyd teledu sgrin fflat a DVDs.

Gofynnir i unrhyw un a welodd gweithgarwch amheus yn Fredrick Street neu Gerddi Windsor i gysylltu â CID Aberdaugleddau ar 101 neu Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.