03 Ion 2014

Mae swyddogion heddlu yn y Drenewydd yn ymchwilio i fyrgleriaeth a ddigwyddodd yng Nghartref Gofal Maes-y-wennol yn Llanidloes.

Dygwyd dau deledu a dau chwaraewr DVD tua 4 o’r gloch fore ddydd Sadwrn 14 Rhagfyr 2013. 

“Mae’r drosedd hon wedi cael effaith sylweddol ar breswylwyr a staff y cartref, gan eu hamddifadu adeg y Nadolig,” meddai PC Karma Evans. “Rydym yn apelio ar i dystion, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth, i gysylltu. Medrwch fy ngalw i yng ngorsaf heddlu’r Drenewydd ar 101, neu fe allwch alw’r elusen annibynnol Taclo’r Tacle’n ddienw ar 0800 555 111.”