13 Rhag 2013

Mae’r heddlu’n apelio am dystion yn dilyn byrgleriaeth o unedau Mid Wales Motocross yn Ystâd Ddiwydiannol Vastre yn y Drenewydd.
Dygwyd sawl beic rasio motocross ynghyd ag offer megis esgidiau, helmedau, menig a gogls.

“Torrwyd i mewn i’r unedau rhywbryd rhwng 9.30 o’r gloch fore ddydd Iau 5 Rhagfyr a 7.50 o’r gloch fore ddydd Gwener 6 Rhagfyr,” meddai’r Rhingyll Jonathan Rees. "Defnyddiwyd grym er mwyn cael mynediad trwy’r ffrynt a’r, a chynhaliwyd chwiliad detholus y tu fewn i’r adeilad."

Mae nifer o eitemau wedi’u dwyn, a gyda'i gilydd, maent werth miloedd o bunnoedd.
“Mae ymchwiliadau’n parhau, ac rwy’n apelio ar i unrhyw un sydd wedi gweld rhywbeth amheus o gwmpas yr ystâd ddiwydiannol i gysylltu â ni ar 101 mor fuan â phosibl.”