24 Ion 2014

 

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad tair iâr mewn dwy fyrgleriaeth ar wahân mewn eiddo ym Mrowen.

Dygwyd dwy o’r ieir brown rhywbryd rhwng dydd Mercher 8 a dydd Gwener 10 Ionawr.

Dygwyd un rhwng dydd Mawrth 14 a dydd Mercher 15 Ionawr.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â’r heddlu ar 101.