27 Maw 2014

Mae heddlu Llanbedr Pont Steffan yn apelio am dystion i fyrgleriaeth a ddigwyddodd rhywbryd rhwng dydd Mercher 19/03/2014 a dydd Mercher 26/03/2014 neu wybodaeth amdani. Aed i mewn i gaban cludadwy oddi ar Deras Peterwell, Llanbedr Pont Steffan, a dygwyd eitemau oddi yno.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â PC 866 Nick Rice yng Ngorsaf Heddlu Llanbedr Pont Steffan ar 101, neu Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.