24 Ion 2014

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth mewn eiddo yng Ngors Fach, Pwll Trap, rhywbryd rhwng 11 o’r gloch fore ddydd Mawrth 14 a 10.30 o’r gloch nos Sadwrn 18 Ionawr.
Mae rhywun wedi mynd â phaen o wydr o dŷ gwydr yng nghefn yr eiddo. Fodd bynnag, ymddengys nad oes unrhyw beth wedi’i ddwyn. Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â gorsaf heddlu Sanclêr ar 101.