07 Gor 2014

Ar ddydd Sadwrn 5 Gorffennaf 2014, rhwng hanner dydd a 4 o’r gloch y prynhawn, cyflawnwyd byrgleriaeth mewn eiddo yn Llanarthne. Dygwyd eitemau trydanol mawr gan gynnwys setiau teledu, chwaraewyr DVD ac eitemau cartref llai.

Credir y gallai’r troseddwyr fod wedi defnyddio cerbyd er mwyn cyflawni’r fyrgleriaeth hon oherwydd maint a nifer yr eitemau a ddygwyd.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth mewn perthynas â cherbydau neu unigolion amheus yn yr ardal yn ystod yr amser hwn, gofynnir iddynt gysylltu â gorsaf heddlu Llandeilo ar 101.