29 Medi 2014

Mae heddlu Llanfair-ym-Muallt yn ymchwilio i fyrgleriaeth a ddigwyddodd ar fferm yn ardal Llangamarch rhywbryd rhwng 9.30 a 11.20 o’r gloch fore ddydd Gwener 26 Medi 2014.

Dygwyd pwrs du â llun daeargi Albanaidd arno o wneuthuriad Raggy o’r eiddo. Roedd y pwrs yn cynnwys swm o arian.

Mae swyddogion eisiau dod o hyd i ddyn a welwyd ar y ffordd dosbarth ‘C’ rhwng Beulah ar yr A483 a Llangamarch ar yr amser perthnasol. Fe’i disgrifir fel dyn tua 30 oed o gorffolaeth gadarn, sydd oddeutu 6’ o ran taldra. Dywed fod ganddo groen heulfelyn, wyneb crwn, a barf brown. Roedd yn gwisgo het wlân steil “beanie”, a siaced a throwsus du .

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â PC 907 Davies yng Ngorsaf Heddlu Llanfair-ym-Muallt ar 101, neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.