07 Tach 2013

Ychydig ar ôl 11 o’r gloch nos Wener 6 Tachwedd, digwyddodd byrgleriaeth yn siop Co-op, Heol Aberhonddu, Llanymddyfri.
Sefydlodd swyddogion bod dau droseddwr yn gyfrifol, ac yn dilyn chwiliadau dilynol o’r ardal, am 3.15y.b., arestiwyd dau ddyn ar amheuaeth o fyrgleriaeth. Maent yn parhau yn y ddalfa tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal.