05 Meh 2014

Mae'r heddlu’r yn apelio am dystion mewn perthynas â byrgleriaeth a ddigwyddodd mewn byngalo a berchnogir yn breifat ym mhentref Sarnau ger Llanymynech ym Mhowys.

Digwyddodd y fyrgleriaeth rhywbryd rhwng 2 a 3 o’r gloch brynhawn ddydd Gwener 30 Mai 2014.

Gofynnir i unrhyw un a welodd unrhyw unigolion neu gerbydau amheus yn yr ardal hon neu’r cyffiniau i gysylltu â Ditectif Gwnstabl Dros Dro 167 Amy Davies yn Adran CID y Drenewydd. Oherwydd y ffrâm amser fer, mae’r Heddlu’n apelio’n arbennig ar i unrhyw un sydd â theledu cylch cyfyng preifat ger yr ardal honno i gysylltu â nhw. 

Gellir rhoi gwybodaeth i’r heddlu drwy alw 101, neu drwy alw Taclo’r Taclau’n ddienw ar 0800555111..