09 Ion 2014

Mae byrgleriaeth wedi digwydd yn y swyddfa bost ym Meifod. Dygwyd swm sylweddol o arian yn ystod y fyrgleriaeth.

Digwyddodd y fyrgleriaeth rhwng 11.45 o’r gloch neithiwr a 12.05 o’r gloch fore heddiw, 9 Ionawr.

“Cyrhaeddodd swyddogion y lleoliad yn ddiymdroi i ddarganfod bod byrgleriaeth wedi digwydd a oedd yn cynnwys arian yn cael ei ddwyn o goffor y swyddfa bost; cawsom ein galw i’r swyddfa bost ychydig ar ôl hanner nos,” meddai’r Ditectif Gwnstabl Zoe Powell. “Defnyddiwyd grym gan y troseddwyr i gael mynediad trwy ffenestr gefn. Aethant â swm mawr o arian o’r coffor, a mynd ag ef gyda nhw wrth adael.

“Rwy’n apelio ar i unrhyw aelod o’r cyhoedd a oedd yn yr ardal adeg y fyrgleriaeth ac a welodd rhywbeth amheus neu anghyffredin i gysylltu â swyddogion. Gellir cysylltu â ni yng Ngorsaf Heddlu’r Trallwng ar 101.”