06 Ion 2014

Mae Heddlu’r Trallwng yn ymchwilio i fyrgleriaeth mewn eiddo yn Powis Court, Oldford, y Trallwng.
Mae rhywun neu rywrai wedi mynd i mewn i’r eiddo ac wedi dwyn drysau mewnol oddi yno.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â PC Lyndsay Sweetman yng Ngorsaf Heddlu’r Trallwng ar 101.