05 Awst 2014

Mae swyddogion heddlu yn Aberhonddu’n ymchwilio i fyrgleriaeth a ddigwyddodd yn Ysgol Gynradd Pontsenni. Digwyddodd y fyrgleriaeth rhywbryd rhwng dydd Gwener 18 Gorffennaf a dydd Sul 27 Gorffennaf 2014. Mae hyn yn fyrgleriaeth anarferol oherwydd cafodd y troseddwyr fynediad i’r safle, ac aethant i’r ffreutur. Dygwyd llawer o gig a physgod o’r rhewgell. Cafodd ei goginio yn y ffwrn ar y safle, a’i fwyta ar blatiau gan ddefnyddio cytleri o’r ffreutur. Defnyddiwyd cryn dipyn o sudd afal o’r cwpwrdd storio. Hefyd, roedd hufen ia ar goll o’r rhewgell. Gofynnir i unrhyw un a welodd unrhyw beth amheus, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth, i gysylltu â PC 279 Tanswell yng ngorsaf heddlu Aberhonddu drwy alw 101