06 Hyd 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i fyrgleriaeth a ddigwyddodd rhywbryd dros nos ar 5/6 Hydref yn Ysgol Parc Waundew, Caerfyrddin.

Dygwyd nifer o gyfrifiaduron IMAC, ynghyd ag offer cyfrifiadurol arall.

"Yn ddealladwy, mae’r drosedd hon wedi synnu’r athrawon, y disgyblion a’r rhieni,” meddai’r Rhingyll Andy Davies. “Byddwn yn apelio ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth ynglŷn â’r drosedd hon, neu unrhyw un  sydd wedi cael cynnig prynu’r eitemau hyn, i ddod ymlaen a’n helpu â’n hymholiadau drwy alw swyddogion yng Ngorsaf Heddlu Caerfyrddin ar 101.”