17 Chw 2014

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth neu dystion yn dilyn byrgleriaeth mewn eiddo yn Ystradgynlais.

Yn ystod oriau mân y bore ddydd Iau 6 Chwefror 2014, tynnwyd sylw deiliad cyfeiriad ar Heol yr Orsaf yng Nghoelbren ger Ystradgynlais i bresenoldeb dyn anhysbys yn yr eiddo.

“Heriodd y deiliad y dyn hwn, a ddisgrifir fel dyn 5’7” o ran taldra, o gorffolaeth denau ac yn gwisgo hwdi lliw tywyll, o bosibl â phatrwm neu gynllun ‘chwyrliadau’ arno,” meddai’r Ditectif Gwnstabl Scott Morris. “Cyn y digwyddiad hwn, credir fod y troseddwr honedig yn gwisgo siaced Adidas lliw du trwchus â phadin. 

“Pan heriwyd y dyn, dihangodd o’r safle, ond nid cyn dwyn swm o arian a gemwaith.

“Rydym yn awyddus iawn i siarad ag unrhyw un o’r ardal a allai fod wedi gweld dyn yn yr ardal yn ymddwyn yn amheus ac yn ateb y disgrifiad uchod fel y darparwyd gan y dioddefydd, Os ydych chi’n credu y gallwch helpu, cysylltwch â CID Aberhonddu ar 101.”