07 Maw 2018

Bydd cadetiaid heddlu gwirfoddol yn cyfnewid yr ystafell ddosbarth am ffin Cymru wrth iddynt wneud eu rhan i gefnogi pobl sy’n dioddef afiechyd meddwl. 

Bydd timoedd cadetiaid Sir Gaerfyrddin a’r Drenewydd Heddlu Dyfed-Powys yn ymgymryd â thaith gerdded Welsh1000walk, sy’n codi arian ar gyfer elusen Mind, ym mis Ebrill. 

Mae’r daith gerdded yn ddigwyddiad mawr sy’n anelu i weld codwyr arian yn cylchfordeithio Cymru, gan gynnwys Sir Fôn, drwy ymgymryd â darnau tua 12 milltir o hyd, ac mae’n cael ei chynnal ddydd Sadwrn 28 Ebrill.

 

Cadetiaid o Drenewydd

Cadetiaid o Drenewydd

Cadetiaid o Rydaman

Cadetiaid o Rydaman

Bydd cadetiaid o Rydaman yn cerdded o Gasllwchwr i Ben-bre yn Sir Gaerfyrddin, tra bydd tîm y Drenewydd yn cerdded o Dresaith i Gei Newydd. Bydd grwpiau cadetiaid o Heddlu De Cymru, Heddlu Gwent a Heddlu Gogledd Cymru hefyd yn cymryd rhan.

Dywedodd PC Tom Draycott: “Fel tîm, roeddem eisiau gwneud ein rhan i gefnogi’r gwaith gwych mae Mind yn gwneud drwy godi cymaint ag y medrwn drwy’r daith gerdded Welsh1000walk.

“Mewn unrhyw flwyddyn benodol, bydd un o bob pedwar yn dioddef afiechyd meddwl, ac amcangyfrifir mai dim ond 25% sy’n derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

“Drwy gymryd rhan yn y digwyddiad hwn, bydd y cadetiaid yn herio eu hunain, yn codi arian ar gyfer achos gwych, ac yn atgyfnerthu’r gwaith adeiladu tîm rydyn ni wedi ymgymryd ag ef fel rhan o’u hyfforddiant.”

Er mwyn noddi’r cadetiaid, galwch heibio i’w tudalen Just Giving: https://www.justgiving.com/fundraising/thewelsh-1000walk9