16 Rhag 2013

Rydym yn cynghori perchnogion tai i gadw eu heiddo yn ddiogel yn ystod y cyfnod yn arwain at y Nadolig.

Mae lladron yn brysur adeg hon y flwyddyn, yn pori drwy ffenestri hefyd, felly mae swyddogion wedi llunio rhestr o awgrymiadau gwych i sicrhau na fyddwch chi'n dioddef trosedd.

“Mae rhai pethau syml y gallwch eu gwneud er mwyn osgoi bod yn darged gan ladron y Nadolig hwn," dywed yr Arolygydd Kath Griffiths. “Y peth pwysicaf yw sicrhau bod yr holl ddrysau, garejys ac unrhyw fynedfeydd eraill i'r tai, garejys a thai allan wedi'u cloi ac yn ddiogel wrth adael eiddo yn wag.

“Yn ail, cofiwch sicrhau nad yw anrhegion Nadolig mewn man amlwg ac i'w gweld trwy'r ffenestri. Bydd lladron yn cadw golwg am dargedau felly cofiwch ddiogelu'ch hunain.

“Ymhlith yr awgrymiadau gwych eraill yw peidio â gadael ceir heb eu cloi a pheidio â gadael pethau gwerthfawr mewn lle amlwg. Cofiwch gadw eitemau wedi'u cloi yn ddiogel yng nghist y car a cheisiwch barcio yn rhywle sydd â digon o olau.

“Gallai dilyn y camau syml hyn eich diogelu chi rhag troseddwyr a sicrhau eich bod yn cael Nadolig Llawen."

I gael rhagor o awgrymiadau gwych ar atal trosedd y Nadolig hwn ewch i'n gwefan www.dyfed-powys.pnn.police.uk neu dilynwch ni ar twitter @Dyfed-powys