17 Rhag 2013

Mae swyddogion yn ymchwilio i fyrgleriaeth yn ardal Talog a ddigwyddodd rhywbryd rhwng dydd Sadwrn 16 Tachwedd a dydd Iau 12 Rhagfyr.
Dygwyd dau ddril, llif gadwyn ac amryw o ddarnau dril o adeilad allanol fferm.
Os welodd unrhyw un unrhyw beth amheus yn yr ardal bryd hynny, neu os oes ganddynt wybodaeth a allai helpu, cysylltwch â swyddogion yng Ngorsaf Heddlu Caerfyrddin ar 101.