17 Rhag 2013

Rhywbryd rhwng dydd Llun 2 a dydd Llun 9 Rhagfyr, rhoddodd rhywun neu rywrai anhysbys fwi achub ar dân. Roedd y bwi ar ochr yr afon ychydig i lawr y ffodd o Bont Lesneven. Achoswyd gwerth £320 o ddifrod.
Mae yna lwybr troed wrth ymyl y bwi achub, ac mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw un a allai fod wedi gweld rhywbeth amheus i gysylltu â nhw.
“Gallai hyn fod wedi bod â chanlyniadau trychinebus i rywun a allai fod wedi bod angen y bwi,” meddai’r Rhingyll Jolene Mann. “Mae’r bwiau hyn yno i ddiogelu pobl. Gofynnaf i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai cynorthwyo’n hymholiadau i gysylltu â swyddogion yng Ngorsaf Heddlu Caerfyrddin ar 101.”